۱۳۹۱ مرداد ۲۷, جمعه


۱ نظر:

  1. جناب واحدی تحلیل بسیار عالی شما نشانگر هوش بالای

    شماست ولی به نظر من هنوز کمی اسیر چهارچوب نظام فاسد

    حاکم بر کشورمان هستید چرا که منافع ملی ما اقتضا

    میکند با اسرائیل روابط محکم و استراتژیک داشته باشیم

    پاسخحذف