۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

مسابقه تدارکات چی شدن

اول تیرماه ۹۱

با گذشت بیش از یکصد روز از انتخابات نمایشی ۱۲ اسفـــــند ، هنــــــــــــوز پرسش ها و ابهامات در مورد « چرایی » مشارکت سید محمد خاتمی در انتخابات با همان حرارت اولیه ادامه دارد. در چنین شرایطی ، تعدادی از اصلاح طلبان یا افرادی که تلاش می کنند همچنان خود را در اردوگاه اصلاح طلبی بدانند بحث شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را با جدیت اغاز کرده اند بدون آنکه هنوز برای پرسش های گزنده مریوط به شرکت در نمایش دوازدهم اسفند ، پاسخ قانع کننده ای یافته باشند .

در ویدئویی که ملاحظه می کنید من با طرح چند پرسش ، همین موضوع را مورد بحث قرار داده ام.

یک - کسانی که از شرکت در انتخابات سخن می گویند دربرابر این سخن کروبی که متولی اصلی انتخابات ـ شیخ احمد جنتی ـ را « دزد آرای مردم » نامید و نیز در خصوص تأکید موسوی بر اینکه به قطع ویقین در رأی مردم دخل وتصرف عمده صورت گرفته ، چه نظری دارند ؟ اگر با موسوی و کروبی هم عقیده هستند چگونه می خواهند بار دیگر مردم را به پای صندوق های رأی بکشانند و آرا آنها را به « رأی دزدان » بسپارند؟اگر هم جنتی و دولت احمدی نژاد را «امین آرا»ی مردم می دانند چرا با صراحت و مردانگی ، در برابر این ادعاها ، موضع گیری نمی کنند؟

دو ـ با توجه به سخنان خاتمی در طی دوره ریاست جمهوری و بعد از آن مبنی بر عـــــــــدم وجود اختیار برای انجام وظایف ریاست جمهــــــــــوری و همچنین با توجه به حوادث یکی دو سال اخیر که نشان داد حتی هماهنگ ترین رئیس دولت نیز با وجود رهبر ، عروسکی بیش نیست اصلاح طلبان با چه هدفی می خواهند بار دیگر در انتخابات شرکت کنند ؟

سه ـ همه می دانیم مافیاهای سیاسی ، نظامی و اقتصادی که هر روز تسلط آنها بر منابع قدرت و ثروت کشورمان افزوده می شود به هیچوجه زیر بار انتخاباتی نخواهند رفت که حتی گوشه ای از بهره مندی های نامشروع و طمع ورزانه آنها را دچار خلل کند. اصلاح طلبانی که برای شرکت در انتخابات ، این همه ذوق زدگی از خود نشان می دهند چه نشانه ای از کاهش طمع ورزی این باند های مافیای دیده اند ؟

این پرسش ها وبرخی نکات دیگر به خصوص در مورد یکی از اصلاح طلبانی که از هم اکنـــــــــــــــــــــون خواب « تدارکات چی » شدن برای رهبر را می بیند را در این ویدئو ببینیدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر