۱۳۹۱ اسفند ۱۱, جمعه

اوج هماهنگی در مهم ترین پرونده سیاسی برای جمهوری اسلامی!علی باقری معاون شورای عالی امنیت ملی ( برادر زاده رئیس مجلس خفتگان) پنجشنبه شب شبکه دو سیمای ضرغامی :تیم قبلی مذاکره کننده در اثر نداشتن اصل منطق از طریق ابتکار و مبتنی بر اقتدار در برابر خواستههای غرب تن به وادادگی داد. گروه مذاکره کننده ایران پیش از دولت نهم در اثر نداشتن اصل ˈمنطق از طریق ابتکار و مبتنی بر اقتدارˈ در برابر خواستههای غرب و آژانس تن به وادادگی داد، افزود: این مساله سبب شد تا در آن دوران از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی 6 قطعنامه علیه کشورمان صادر شود.( اینجا)


علی اکبرصالحی وزیر خارجه دولت احمدی نژاد، پنجشنبه شب شبکه سه سیمای ضرعامی:حسن روحانی گفتوگو کننده بسیار واردی بود. وی شم مذاکره کردن داشت و می دانست که چه کار کند و اهل مشورت بود، جلسات زیادی با کارشناسان فن برگزار می کرد و سپس وارد مذاکرات می شد. تمام تلاش و استراتژی روحانی این بود که پرونده ایران به شورای امنیت نرود که در دوران وی هم نرفت.  (اینجا)

حالا واقعاًدولت های غربی و حتی چین و روسیه می توانند در مذاکرات هسته ای، به این حکومت از هم پاشیده و عوامل دروغ گوی آن اعتماد کنند؟


۱ نظر:

  1. اینها تنها به دنبال سهم بیشتر از قدرت از طریق تخریب یکدیگر هستند.البته ساخت بمب اتمی از اول اشتباه بود حالا صرف نظر از ان.این اقایان نه سواد و آگاهی اش را دارند نه کیاست و لیاقت.و نه حتی نمایندگی از طرف ملت دارند.بنابراین طبیعی است که منافع ملی برای انها مفهومی ندارد.

    پاسخحذف